Revision

Vi utför lagstadgad revision av både trossamfund och stiftelser samt kommun- och landstingsägda företag. 

För trossamfund utför vi revisionen enligt Kyrkoordningen vilket bl a innebär granskning av ”Särredovisning av begravningsverksamheten”, kollektredovisning samt även en verksamhetsrevision.

Vi biträder även lekmannarevisorer i kommun- och landstingsägda företag med verksamhetsrevisionen.