Revision

Vi utför lagstadgad revision av både trossamfund och stiftelser samt kommun- och landstingsägda företag. 

För trossamfund utför vi revisionen enligt Kyrkoordningen vilket bl a innebär granskning av ”Särredovisning av begravningsverksamheten”, kollektredovisning samt även en verksamhetsrevision.

Vi biträder även lekmannarevisorer i kommun- och landstingsägda företag med verksamhetsrevisionen.

Två revisionsbyråer har blivit en!

Den 1 januari 2018 köpte baks & co upp KAN Ekonomi och Revision och tillsammans har vi nu blivit en marknadsledande aktör inom vårt segment i Vimmerby! All personal från KAN följde med i sammanslagningen och kommer arbeta precis som tidigare, så för er som våra kunder blir det inga förändringar. Däremot så får vi tillsammans mer resurser, ett större nätverk och kan erbjuda er bredare kompetens!