Vi på KAN

Karin Nilsson Auktoriserad revisor Tel 0492-280 81 mob 0730-318501
Cecilia Svensson Auktoriserad redovisningskonsult Tel 0492-280 83 mob 0730-318 503
Karin Hörnlund Knutson Redovisningskonsult Tel 0492-280 86 mob 0730-318506
Anette Grönqvist Redovisningskonsult Tel 0492-280 87 mob 070-391 76 00