Revision

En revision är en kvalitetssäkring av den information som ditt företag lämnar in i årsredovisningen till Bolagsverket. Det är viktigt att både kunder, leverantörer, kreditgivare och myndigheter får en rättvisande bild av både ditt företag och din verksamhet.

Vid revisionen så granskar, bedömer och uttalar vi oss om ditt företags årsredovisning, redovisning och förvaltning.

Vi ser till att ditt företag följer gällande lagar och regler, vilket innebär minskade risker för både ledning, styrelse och ägare.

Tillsammans med revisorn genomlyser ni stora delar av verksamheten, vilket möjliggör förslag till konstruktiva förbättringar av både rutiner och processer.