Tjänster för ideell och offentlig sektor

Vi på KAN Ekonomi är specialister på redovisning för både trossamfund, stiftelser, ideella föreningar och företag inom den offentliga sektorn. Vi har en lång och bred erfarenhet och även den kompetens som krävs för att hjälpa dig att följa de särskilda regelverk som gäller för dessa verksamhetsformer. Så tveka inte - hör av dig till oss!