Ekonomiservice

Vi på KAN hjälper er med budgetarbete, verksamhetsuppföljning, redovisning, lönehantering, bokslut, årsredovisning och ekonomisk analys samt även att säkerställa den interna kontrollen. Vi besitter kompetensen som gör att vi utöver det vanliga tjänsteutbudet kan erbjuda följande specialisttjänster:

Speciella tjänster för trossamfund: 
- Särredovisning av begravningsverksamhetens kostnader och intäkter.

Speciella tjänster för stiftelser:
- Redovisning av donationer och anslag.
- Kapitalförvaltning – policy och uppföljning anpassat till stiftelsens syfte och mål med förvaltningen.
- Frågor angående bildande av stiftelser, tolkningar av stadgar och lagtext.
- Permutationsärenden – hur man ändrar användningsområde för en stiftelse.

Speciella tjänster för kommun- och landstingsägda företag: 
- Rapporter till exempelvis Energimarknadsinspektionen angående el-nät och fjärrvärme. 
- Ägarstyrningsfrågor.
- Biträda lekmannarevisorer.

Två revisionsbyråer har blivit en!

Den 1 januari 2018 köpte baks & co upp KAN Ekonomi och Revision och tillsammans har vi nu blivit en marknadsledande aktör inom vårt segment i Vimmerby! All personal från KAN följde med i sammanslagningen och kommer arbeta precis som tidigare, så för er som våra kunder blir det inga förändringar. Däremot så får vi tillsammans mer resurser, ett större nätverk och kan erbjuda er bredare kompetens!